Fattiggårdens I Kuld - 2005

Vom Hause Kanku's Quantas X Baika vom Cainsdorfer Land

Fattiggården's Ice  HD-B, AA-0, FP, AK
Fattiggården's Ilaika HD-B, AA-0